Wijziging grens excessieve leningen

Wijziging grens excessieve leningen

Buitensporige leningen in eigen bedrijven verwijzen naar situaties waarin een directeur-grootaandeelhouder (DGA) of een andere betrokken partij grote bedragen leent van zijn of haar eigen bedrijf. Deze leningen worden als "excessief" aangemerkt als het geleende bedrag boven de grens van de fiscale wetgeving uitkomt.

 

De Tweede Kamer heeft onverwacht besloten om de grens voor bovenmatige leningen in eigen vennootschappen te verlagen. Door een amendement in het Belastingplan 2024 is deze grens verlaagd van €700.000 naar €500.000.

 

Schulden voor een eigen woning die in de eigen onderneming loopt, tellen niet mee voor de genoemde grens van €700.000,-. Voor eigenwoningschulden die na 31 december 2022 ontstaan, is het wel een vereiste dat de eigen vennootschap hypothecaire zekerheid heeft bedongen. De Kennisgroep Belastingdienst heeft onlangs een standpunt gepubliceerd inzake eigen woningschulden die op 31 december 2022 reeds bestonden en bij een derde (bijv. banken) zijn afgesloten en die na deze datum (dus vanaf het jaar 2023) worden overgesloten naar de eigen vennootschap. Bij oversluiting van een dergelijke lening naar de eigen vennootschap is ook hypothecaire zekerheid vereist. Is deze situatie van toepassing op u en is er nog geen hypotheekrecht ten behoeve van de vennootschap gevestigd, dan is het belangrijk om dit jaar nog actie te ondernemen en een hypotheekrecht te vestigen. Uw notaris kan u hiermee van dienst zijn.

 

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Wij adviseren altijd nader contact op te nemen met uw financieel adviseur voor advies op maat.

Terug naar overzicht