Uitstellen nieuw systeem voor Box 3

Uitstellen nieuw systeem voor Box 3

BOX 3

Het verder uitstellen van een nieuw systeem voor Box3 kan aanzienlijke schade toebrengen aan de staatskas, mogelijk in de miljarden euro's. De hele Tweede Kamer is het erover eens dat de belasting gebaseerd moet worden op het daadwerkelijk behaalde rendement, maar de uitvoering hiervan blijkt problematisch te zijn. De Staatssecretaris van Financiën heeft verklaard dat de Belastingdienst tot minstens 2027 nodig heeft om de systemen en het personeel volledig voor te bereiden.

Hoe de hervorming van Box3 er precies uit zal zien, blijft nog steeds onduidelijk. Staatssecretaris Van Rij heeft weliswaar een eerste blik gegeven op het (mogelijk) toekomstige stelsel aan de hand van een conceptwetsvoorstel. Voor vastgoed wordt het directe rendement belast op basis van daadwerkelijke huurinkomsten minus werkelijke kosten. Het indirecte rendement, zoals waardeontwikkeling, wordt pas belast bij realisatie, zoals bij verkoop.

Wat betreft vakantiewoningen: volgens het conceptwetsvoorstel van oktober 2023 zouden ze worden belast op basis van een afzonderlijk te bepalen forfait, lijkend op het huidige Box3-stelsel. Echter, de Staatssecretaris heeft nu expliciet aangegeven dat elke vakantiewoning of tweede woning voor eigen gebruik belast zal worden volgens de vermogenswinstbelasting. Met andere woorden, er komt geen uitzondering.

Hoewel vakantiewoningen voor eigen gebruik geen huurinkomsten genereren, worden er toch inkomsten in aanmerking genomen voor de vermogenswinstbelasting. Op basis van een forfaitaire huurwaarde, waarschijnlijk rond 5% van de WOZ-waarde, worden inkomsten meegenomen voor box 3. Kosten mogen naar werkelijke waarde in aftrek worden gebracht. Een eventuele waardeontwikkeling van de vakantiewoning zal worden belast bij verkoop. Deze berekeningsmethode is alleen van toepassing op vastgoed dat beschikbaar is voor eigen gebruik.

Het is echter twijfelachtig of een dergelijk forfait wel houdbaar is, gezien het feit dat de noodzaak voor een nieuw Box3-stelsel juist voortkomt uit het gebruik van forfaits.

Bron: BNR, RSM

Terug naar overzicht