Overdrachtsbelasting: Hoe zat het ook al weer?

Overdrachtsbelasting: Hoe zat het ook al weer?

Overdrachtsbelasting: Hoe zat het ook al weer?

Als je in Nederland een stuk grond of een pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Je betaalt ook overdrachtsbelasting over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht en over aandelen die u koopt of krijgt van een bv of nv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. Wij beperken ons in dit geval tot onroerende zaken.

In 2023 is het tarief van de overdrachtsbelasting als volgt:

  • 2% voor de woning waarin de koper zélf voor langere tijd gaat wonen en waarvoor de startersvrijstelling niet geldt
  • 10,4% voor alle andere onroerende zaken, zoals percelen onbebouwde grond, vakantiewoningen, bedrijfspanden en bijvoorbeeld een garage bij het huis die u niet gelijk met de woning koopt

Startersvrijstelling

Verkrijg je een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen? En voldoe je ook aan de andere voorwaarden? Dan kan je misschien een startersvrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting.

Om voor een startersvrijstelling in aanmerking te komen dien je te voldoen aan de volgende 5 voorwaarden:

  • Je verkrijg een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen.
  • Je bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat je de woning verkrijgt.
  • Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.
  • Als je de woning verkrijgt, mag de woningwaarde niet hoger zijn dan € 440.000. Het gaat om de waarde in het economisch verkeer. Daarmee wordt de maximale waarde van de woning op de vrije markt bedoeld. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Dit is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in uw koopovereenkomst staat.

Voorbeeld
Je verkrijgt op 15 april samen met je partner een woning waarvan je beiden eigenaar wordt. De koopprijs inclusief aanhorigheden is € 450.000. Omdat dit bedrag hoger is dan € 440.000 hebben jullie beiden geen recht op de startersvrijstelling.
Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld.

  • U hebt niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.

Had je al eerder een koopwoning? Dan kun je toch in aanmerking komen voor de startersvrijstelling, zolang je maar voldoet aan de voorwaarden.
Let wel! De vrijstelling geldt niet als het gaat niet om de aankoop van een tweede woning of een woning die als belegging wordt gekocht.
 
 
Tarieven overdrachtsbelasting per 1 januari 2023
Kopers van 18 tot 35 jaar (startersvrijstelling), mits de woning hoofdverblijf wordt        0%
Kopers van 35 jaar en ouder, mits de woning hoofdverblijf wordt          2%
Overig vastgoed (incl. beleggingen)       10,4%
 
Dit blog geeft slechts de ruwe lijnen over de overdrachtsbelasting weer. Wil je meer weten? Vraag het ons tijdens de bezichtiging of kijk op belastingdienst.nl.

Terug naar overzicht