Zeeuws dialect

Zeeuws dialect

Zeeuws dialect

Wie Zeeland bezoekt zal, naast het Algemeen Beschaafd Nederlands, tal van verschillende dialecten horen. Het Zeeuws dialect kenmerkt zich door de combinaties van klinkers ui en aa. Deze worden uitgesproken als uu en aê. Hoe de aa uitgesproken wordt hangt af van de streek die je bezoekt.

Mooie voorbeelden van Zeeuws Dialect

Zeeuws Nederlands
zuunug zuinig
vandaêge vandaag
uutzoeke uitzoeken
gereêdschap gereedschap
juust juist
stuitje tijdje

 
Het Zeeuws is geen taal maar een dialect. Het zal voor een niet-Zeeuw behoorlijk lastig zal zijn om het Zeeuwse dialect te kunnen verstaan. Daarom helpen we je graag, met behulp van onderstaande grappige Zeeuwen, alvast te wennen aan ons fraaie dialect.

Terug naar overzicht