FAQ Biedlogboek gebruiken

FAQ Biedlogboek gebruiken

Het biedlogboek

Het biedlogboek maakt alle biedingen op een woning inzichtelijk voor de verkoper en kandidaat-kopers, waardoor het proces transparanter wordt. Hieronder geven wij antwoord op veel gestelde vragen:

Waarom wordt het biedlogboek ingevoerd?
In de overspannen woningmarkt van de afgelopen jaren is in de samenleving het vertrouwen in de integriteit van het koopproces afgenomen. Het vertrouwen kan worden hersteld door het bieden van meer transparantie en duidelijke regels.

Hoe is het biedlogboek tot stand gekomen?
Het biedlogboek maakt onderdeel uit van het Verbeterplan "Vertrouwen in het koopproces". Het Verbeterplan is door de brancheorganisaties en het ministerie van BZK ondertekend op 16 februari 2022. Zie ook verbeterplan koopproces (pdf).

Per wanneer is het biedlogboek verplicht?
Per 1 januari 2023 is het gebruik van het biedlogboek verplicht en heeft de kandidaat-koper recht op inzage, wanneer de verkoop via een NVM-, VBO- of Vastgoedpro-makelaar plaatsvindt.

Op welke transacties is het biedlogboek van toepassing?
Het biedlogboek is van toepassing bij de verkoop van woningen/appartementen (bestaande bouw) en wanneer de koper en/of de verkoper een particulier is.

Het biedlogboek is niet van toepassing bij de verkoop van nieuwbouw, recreatiewoningen, bedrijfswoningen, garageboxen, bouwkavels, woon-/bedrijfspanden en (agrarische) bedrijfsobjecten zonder woonbestemming.

Is het biedlogboek ook van toepassing op woningen in de stille verkoop?
Ja, ook bij woningen in de stille verkoop is het biedlogboek is van toepassing. 

Wanneer moet het biedlogboek precies worden verstrekt?
Het biedlogboek is na afloop van de bedenktijd en/of ontbindende voorwaarden via een automatisch gegenereerde link of document beschikbaar voor kandidaat-kopers.

Wie heeft recht op inzage in het biedlogboek?
Alleen kandidaat-kopers, dat zijn kopers die een bod hebben uitgebracht.

Is het biedlogboek voor de hele markt verplicht, dus ook voor makelaars die niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten?
Nog niet. Het ministerie van BZK verkent de mogelijkheden om het biedlogboek bij wet te verplichten. BZK wil dat alle makelaars gaan werken met een biedlogboek. De brancheorganisaties zetten nu alvast een uniforme standaard neer waarmee ze voorsorteren op wetgeving.  

Wat gebeurt er met een persoonlijke boodschap van een kandidaat-koper?
Een persoonlijke boodschap van een kandidaat-koper verschijnt niet in het biedlogboek voor de andere kandidaat-kopers.   

Is er realtime inzicht in de biedingen gedurende het biedproces?
Tijdens het verkoopproces bestaat er geen verschil in informatie tussen de verkopend makelaar en verkoper. De verkopend makelaar en verkoper dienen hierover duidelijke afspraken te maken. Het uitgangspunt is dat alle informatie realtime gedeeld wordt met de verkoper. Maar dat hoeft dus niet.

Wat als een kandidaat-koper het bod niet zelf kan of wil invoeren?
De makelaar heeft de mogelijkheid een door hem/haar of verkoper ontvangen bod (schriftelijk of telefonisch) handmatig aan het biedlogboek toe te voegen. In het biedlogboek is zichtbaar dat de makelaar dit namens kandidaat-koper heeft ingevoerd. 

 

Terug naar overzicht