Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie van Ruiterplaat Makelaardij en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ruiterplaat Makelaardij.

Ruiterplaat Makelaardij en andere websites 
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Ruiterplaat Makelaardij heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites. 

Vraag meer informatie aan
Of bel 0113-372474